Σκοπός μας η προστασία του περιβάλλοντος

Home Η Εταιρεία Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.

Η εταιρεία με μια ματιά

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι Συλλογικό Συστήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), και είναι εγκεκριμένος φορέας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η οργάνωση της συλλογής ΑΗΗΕ, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία αυτών και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών ουσιών για το περιβάλλον και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.

0
Χρόνια δραστηριοποίησης
0
Συνεργάτες εταιρείες / Παραγωγοί
0 +
Σημεία Συλλογής σε ολόκληρη τη χώρα
0
Συνεργαζόμενες Μονάδες Διαχείρισης Πανελλαδικά
Οικονομικά Στοιχεία - Πόροι & Μετοχική Σύνθεση
Επεξεργασία ΑΗΗΕ
Συνεργασία με Διεθνείς Συνδέσμους

Το όραμά μας

Ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας

Όραμα μας, να δημιουργούμε συνδετικούς κρίκους μεταξύ όλων των πολιτών και φορέων καλώντας τους να συμμετέχουν σε ένα κοινό στόχο, την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι μας

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με ικανό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και απασχολεί 35 εργαζομένους, οι οποίοι κατανέμονται στις εξής διευθύνσεις:

Οι συνεργάτες της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. απασχολούν περισσότερους από 1.000 εργαζομένους όλων των ειδικοτήτων σε εταιρείες μεταφοράς, συνεργάτες συλλογής και μονάδες επεξεργασίας.

Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ - Η Εταιρεία - Οι άνθρωποί μας

Μια εταιρεία.
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
Ανακύκλωσης Συσκευών

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει δημιουργήσει και αναπτύξει τις απαιτούμενες υποδομές και συνεργασίες για τη συλλογή και επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, εντός του θεσμικού δικτύου συνεργατών του συστήματος.
Περιγραφή Επεξεργασίας ΑΗΗΕ

Συνεργαζόμενες Μονάδες Διαχείρισης

Με σημαντικές συνεργασίες
είμαστε δίπλα σας

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεργάζεται με 12 σύγχρονες αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες εξειδικευμένες μονάδες διαχείρισης, στις οποίες λαμβάνουν χώρα εργασίες επεξεργασίας ΑΗΗΕ ή προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

Μονάδα επεξεργασίας (εκτός ψυγείων, λαμπτήρων & δοχείων μελανιών & τόνερ)

Μονάδα επεξεργασίας ψυγείων

Μονάδα επεξεργασίας λαμπτήρων

Μονάδα επεξεργασίας & προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση δοχείων τόνερ & μελανιών

Κέντρο Διαλογής / Ταξινόμησης ΑΗΗΕ & Εγκατάσταση προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ

Γεωγραφική Κατανομή
Η Εταιρεία

Το αποτύπωμα μας

Η συμβολή μας 18 χρόνια …
σε νούμερα

Η Εταιρεία

Στοιχεία Συλλογής
Υλικά που ανακτώνται
Βλαβερές Ουσίες