Χρήσιμες πληροφορίες και ενημερωτικά βίντεο

Χρήσιμες πληροφορίες

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων μερών για την ορθά περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ, συμμετείχε ενεργά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Life RE-WEEE και Life Infocycle

Life ReWeee

Life Infocycle