Γίνε μαζί μας 'Ενα για τον πλανήτη

Home Γίνε συνεργάτης
που ανακυκλώνω ηλεκτρικές συσκευές

Προμήθεια κάδων

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-weee collection για να τοποθετήσετε κάδους συλλογής μικροσυσκευών, λαμπτήρων και δοχείων τόνερ και μελανιών στην επιχείρηση σας.
Είσοδος στην εφαρμογή e-weee collection για αίτηση προμήθειας κάδων
Οδηγίες χρήσης εφαρμογής e-weee collection για αίτηση προμήθειας κάδων

Παραλαβή ΑΗΗΕ

Για να αδειάσουμε τους κάδους σας ή να παραλάβουμε συσκευές από την επιχείρηση σας, κάντε αίτηση στην εφαρμογή e-weee collection.
Είσοδος στην εφαρμογή e-weee collection για παραλαβή ΑΗΗΕ

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής e-weee collection για αίτηση παραλαβής ΑΗΗΕ

Βεβαίωση παραλαβής

Πρόθεση συνεργασίας με εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ

Η αίτηση πρόθεσης συνεργασίας συμπληρώνεται από εταιρείες που επιθυμούν να συμβληθούν με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και να δραστηριοποιηθούν στη συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ.

Η αίτηση πρόθεσης συνεργασίας δεν απευθύνεται σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων εταιρειών που επιθυμούν την παραλαβή
ΑΗΗΕ τοποθέτηση κάδων (εφαρμογή e-weee collection).