Πρόθεση συνεργασίας

Πρόθεση συνεργασίας με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ

Η αίτηση πρόθεσης συνεργασίας συμπληρώνεται από εταιρείες που επιθυμούν να συμβληθούν με την Ανακλυκλωση Συσκευών ΑΕ και να δραστηριοποιηθούν στη συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ.

Η αίτηση πρόθεσης συνεργασίας δεν απευθύνεται σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων εταιρειών που επιθυμούν την παραλαβή ΑΗΗΕ – τοποθέτηση κάδων (εφαρμογή e-weee collection).

Πρόθεση συνεργασίας με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ

"*" indicates required fields

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία χώρου δραστηριότητας

Επιλογή δραστηριότητας

Επιλέξτε μια ή περισσότερες δραστηριότητες για τις οποίες επιθυμείτε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.
Συλλογή και αποθήκευση ΑΗΗΕ
Συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ
Επεξεργασία ΑΗΗΕ
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ
This field is for validation purposes and should be left unchanged.