Επεξεργασία ΑΗΗΕ ​

Επεξεργασία ΑΗΗΕ

Όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και των δοχείων τόνερ και μελανιών, μετά τη συλλογή τους οδηγούνται σε δώδεκα μονάδες επεξεργασίας, που βρίσκονται σε κομβικά σημεία της χώρας. Οι μονάδες αυτές είναι αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές για περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ. Έτσι, αναλαμβάνουν την επεξεργασία των συσκευών ακολουθώντας εξειδικευμένα βήματα, σύμφωνα με την κατηγορία τους. Τα βασικά στάδια που ακολουθούνται στις μονάδες επεξεργασίας είναι: υποδοχή και ζύγιση των φορτίων, εκφόρτωση των ΑΗΗΕ , ταξινόμηση αυτών ανάλογα με το είδος τους, προσωρινή αποθήκευση στους χώρους του εργοστασίου, αποσυναρμολόγηση και ανάκτηση των κατασκευαστικών μερών που εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες.  Στη συνέχεια, ακολουθεί η μηχανική επεξεργασία των ΑΗΗΕ, η ανάκτηση των κλασμάτων επεξεργασίας, η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών και η περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των παλιών συσκευών, τα αξιοποιήσιμα υλικά τους επιστρέφουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ως πρώτη ύλη. 

Ενδεικτικά:

·      Ο σίδηρος που ανακτάται διατίθεται στις ελληνικές χαλυβουργίες.

·       Το γυαλί και το πλαστικό προωθούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Στην ιεραρχία της διαχείρισης των αποβλήτων, προηγείται η επαναχρησιμοποίηση της ανακύκλωσης, καθώς με την πρακτική αυτή επιμηκύνεται η ζωή των προϊόντων και προλαμβάνεται η δημιουργία αποβλήτων. Για αυτό, η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ συμμετείχε ως συντονιστής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών αποβλήτων Life ReWeee. Στα δύο εξειδικευμένα κέντρα, στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, φτάνουν οι συσκευές που αφήνουν οι πολίτες στους κάδους της Ανακύκλωσης Συσκευών A.E., ελέγχονται, ταξινομούνται ανάλογα με την κατάστασή τους και προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση ή μεταφέρονται για επεξεργασία αν δεν κριθούν κατάλληλες για χρήση.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διαδικασία επεξεργασίας ΑΗΗΕ:

https://www.traditionrolex.com/33