Στοιχεία Συλλογής ​

Electrocycle - Ανακύκλωση συσκευών - Σύνολο Συλλογής ανά έτος - 2022