Βλαβερές Ουσίες​

Βλαβερές Ουσίες​

Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν στα κατασκευαστικά τους μέρη επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον σε περίπτωση μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισής τους.

Βλαβερές Ουσίες