Ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων

Home Services Σπίτι Ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων
Ανακύκλωσε τα παλιά ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κάμερες και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη σε εσένα, το περιβάλλον και την κοινωνία μας. Στην Ανακύκλωση Συσκευών ανακυκλώνουμε μουσικά όργανα, συσκευές ηχογράφησης, ενισχυτές ήχου και άλλα καταναλωτικά προϊόντα συμβάλλοντας στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην οικονομία.

1

Ραδιόφωνα

2

Τηλεοράσεις

3

Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες)

4

Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας)

5

Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας

6

Ενισχυτές ήχου

7

Ηλεκτρικά μουσικά όργανα

8

Άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής ήχου και εικόνας με άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσα

9

Φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels)

Προηγούμενο
Επόμενο