Ανακύκλωση
Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

Aνακύκλωση Ηλεκτρονικού Τσιγάρου.
Μην αφήνεις τις παλιές σου συσκευές θερμαινόμενου
καπνού ή ατμίσματος να κάθονται

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν πολλά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και των ηλεκτρονικών συσκευών, που μπορούν να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον αν δεν διαχειριστούν σωστά.

 

Η απόρριψη των ηλεκτρονικών τσιγάρων στα συνηθισμένα σκουπίδια μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον, όπως μόλυβδο, νικέλιο, κάδμιο και μόλυβδο. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση του εδάφους και του υπόγειου νερού, επηρεάζοντας την υγεία των οργανισμών και των οικοσυστημάτων


Πριν δώσουμε την συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου προς ανακύκλωση, αποσυνδέουμε όλα τα εξαρτήματα που την απαρτίζουν, πλένουμε καλά το φυσίγγιο με το υγρό αναπλήρωσης για να απομακρυνθεί η νικοτίνη και τα αποθέτουμε στα ειδικά κουτιά για την ανακύκλωση στα κοντινότερα καταστήματα της περιοχής μας.


H συμβολή σας στην ανακύκλωση και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων είναι καθοριστική!