Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς​

Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς​

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. είναι μέλος του WEEE Forum, του μεγαλύτερου συνδέσμου παγκοσμίως για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Είναι επίσης μέλος του Eucolight που εξειδικεύεται στη διαχείριση των λαμπτήρων και προϊόντων φωτισμού μετά το τέλος της ζωής τους.

Τέλος, είναι μέλος του οργανισμού WEEELABEX, ο οποίος έχει αναπτύξει αυστηρά πρότυπα, βάσει των οποίων εκτελούνται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο οι απαιτούμενες εργασίες του συνόλου των σταδίων της αλυσίδας διαχείρισης των ΑΗΗΕ.