Συμμετοχή του τμήματος Παραγωγών της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., στο συνέδριο της EucoLight

Στελέχη της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. βρέθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της EucoLight, στο Λούβεν, τον Μάιο. Τα θέματα που συζητήθηκαν στο διήμερο συνέδριο αφορούσαν μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο για τα Η.Η.Ε. και τα Α.Η.Η.Ε., τις εξελίξεις στον τομέα της ανακύκλωσης λαμπτήρων, τη συμμόρφωση με τα συστήματα EPR και τις διαδικτυακές πωλήσεις.

Η ενεργή συμμετοχή των στελεχών μας, με την ανάλυση των τακτικών που ακολουθεί η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της EucoLight, έδωσε την ευκαιρία για εποικοδομητική ανταλλαγή τρόπων δράσεων μεταξύ των συνέδρων με κοινό παρονομαστή για όλους την συνεχή δέσμευση σε projects και επιδιώξεις μπορούν να επιφέρουν πρόοδο.

Περισσότερα

Σκέψου πριν τις απορρίψεις…

Οι παλιές συσκευές και οι καμένοι λαμπτήρες έχουν ψυχή. Γιατί να μην τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία; Το 2017 ο πλανήτης παρήγαγε 44,7 εκατ. μετρικούς

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης!

18 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης!   Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας, το Σάββατο 18 Μαρτίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, κάλεσε