Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

1

Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός

2

Καρδιολογικός εξοπλισμός

3

Συσκευές αιμοκάθαρσης

4

Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης

5

Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής

6

Ιατρικός εξοπλισμός για in-vitro διάγνωση

7

Συσκευές ανάλυσης

8

Καταψύκτες

9

Τεστ γονιμοποίησης

10

Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών

Δες τι άλλο μπορείς να
ανακυκλώσεις από στην επιχείρηση

Προηγούμενο
Επόμενο