Ανακύκλωση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων – Ιατρικών μηχανημάτων

Home Services Εταιρικές Συσκευές Ανακύκλωση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων – Ιατρικών μηχανημάτων

Ανακυκλώστε τα παλιά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό της επιχείρησής σας όπως τον ακτινοθεραπευτικό και καρδιολογικό εξοπλισμό,συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθησης σωματικών βλαβών και αναπηριών κ.λπ προσφέροντας πολλαπλά οφέλη σε εσάς, στην οικονομία και το περιβάλλον. Στην Ανακύκλωση Συσκευών ανακυκλώνουμε συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης και αιμοκάθαρσης και άλλα είδη ιατρικού εξοπλισμού συμβάλλοντας στην οικονομία και στην διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Δες τα ιατρικά μηχανήματα που μπορείς να ανακυκλώσεις.

1

Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός

2

Καρδιολογικός εξοπλισμός

3

Συσκευές αιμοκάθαρσης

4

Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης

5

Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής

6

Ιατρικός εξοπλισμός για in-vitro διάγνωση

7

Συσκευές ανάλυσης

8

Καταψύκτες

9

Τεστ γονιμοποίησης

10

Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών

Προηγούμενο
Επόμενο