Ανακύκλωση Φωτιστικών ειδών

Home Services Σπίτι Ανακύκλωση Φωτιστικών ειδών
Ανακύκλωσε τα παλιά φωτιστικά είδη για λαμπτήρες φθορισμού του σπιτιού σου – πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων – προσφέροντας πολλαπλά οφέλη σε εσένα, το περιβάλλον και την κοινωνία μας. Στην Ανακύκλωση Συσκευών ανακυκλώνουμε φωτιστικά είδη και φωτιστικό εξοπλισμό, πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης, συμβάλλοντας στην διατήρηση των φυσικών πόρων και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

1

Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων

2

Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης

Προηγούμενο
Επόμενο