Μητρώο Παραγωγών ΗΗΕ

Home Μητρώο Παραγωγών ΗΗΕ
Τι είναι Μητρώο Παραγωγών

Οι διακινητές (διανομείς) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.1.2 του άρθρου 6 της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 υποχρεούνται α) να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη ΗΗΕ που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης β) να προμηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 το ΥΠ.Ε.Ν. καταρτίζει Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού. H εγγραφή όλων των υπόχρεων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο ΕΜΠΑ , οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής και στην έκδοση του μοναδικού για κάθε εταιρία ΑΜΠ (Αριθμού Μητρώου Παραγωγού).

Βήματα εισαγωγής και ένταξης στο Μητρώο

Βήμα 1ο : Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του ΕΜΠΑ , πληκτρολογώντας http://empa.eoan.gr στον browser σας (προτείνεται να χρησιμοποιείτε το CHROME και προς το παρόν όχι το MOZZILA για την αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων)

Βήμα 2ο : Αίτηση στοιχείων εισόδου στην εφαρμογή επιλέγοντας «Δεν έχω κωδικούς». Συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται.

Βήμα 3ο : Ενεργοποίηση και είσοδος στο Μητρώο μέσω της χρήσης των στοιχείων θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά , κατόπιν καταχώρηση των λοιπών στοιχείων της εταιρίας σας , σύμφωνα με όσα θα σας ζητηθούν.

Βήμα 4ο : Εισαγωγή των στοιχείων των ΗΗΕ που έχετε τοποθετήσει στην ελληνική αγορά για το προηγούμενο έτος κάνοντας κλικ στην επιλογή «Νέα έκθεση». Εφόσον καταχωρήσετε τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά δεν επιλέξετε υποβολή , μπορείτε ακόμη να πραγματοποιήσετε όσες αλλαγές επιθυμείτε. Εάν όμως προχωρήσετε σε υποβολή , πρέπει να γνωρίζετε ότι η καταγραφή πλέον είναι οριστική και δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Το επόμενο βήμα της οριστικοποίησης των στοιχείων , προτού το ΕΜΠΑ εκδώσει το πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο , είναι το αυτόματο αίτημα από την εφαρμογή για επιβεβαίωση από την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ της ύπαρξης ενεργής σύμβασης . Η επιβεβαίωση αυτή προϋποθέτει τόσο την ύπαρξη ενεργής υπογεγραμμένης σύμβασης της εταιρίας/παραγωγού με το σύστημά μας όσο και την έλλειψη οποιασδήποτε εκκρεμότητας περιοδικών δηλώσεων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική εκκρεμότητα , παρακαλείστε όπως προχωρήσετε στη διευθέτησή της προτού υποβάλετε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ΑΜΠ στο ΕΜΠΑ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και του προηγουμένου βήματος είναι πλέον διαθέσιμη η επιλογή εκτύπωσης του πιστοποιητικού ΑΜΠ.

Στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. (http://www.eoan.gr/el/content/17/mitroo) έχουν αναρτηθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καθώς και ο «Οδηγός Εγγραφής στο ΕΜΠΑ» που περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους υπόχρεους παραγωγούς σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων στο μητρώο.

Τα στελέχη του συλλογικού μας συστήματος έχουν εκπαιδευτεί στις διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης του ΕΜΠΑ και θα είναι στην διάθεση σας , προκειμένου να ολοκληρώσετε με επιτυχία την καταχώρηση της εταιρίας σας στο Εθνικό Μητρώο. Παρακαλούμε για οποιαδήποτε σχετική απορία να επικοινωνείτε (τηλ.κέντρο 210 5319780) με την κα Μπαντίδου Αμαλία (εσωτ. 317 ).

Για τη διευκόλυνσή σας παραθέτουμε συνδέσεις της εφαρμογής και των σχετικών εγγράφων :
1. Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ): http://empa.eoan.gr
2. Οδηγός εγγραφής υπόχρεων παραγωγών