Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. ξενάγησε τους εκπρόσωπους του λιανεμπορίου στις μονάδες επεξεργασίας Α.Η.Η.Ε. του Ελληνικού Κέντρου Ανακύκλωσης και HFR Α.Ε.

Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» προσκάλεσε εκπρόσωπους αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων στις εγκαταστάσεις των μονάδων επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, επισκέφτηκαν το Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης (Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.) και την HFR Α.Ε. (Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων) και ξεναγήθηκαν από τον κο. Διογένη Βακόντιο, Τεχνικό Διευθυντή της HFR Α.Ε.

Η επίσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι συνεργάτες της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την διαδικασία, από την στιγμή που φτάνουν τα απόβλητα στη μονάδα μέχρι το στάδιο της τελικής επεξεργασίας και ανάκτησης των επιμέρους υλικών.

Το έργο που συντελείται στις σύγχρονες μονάδες Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. και HFR Α.Ε. είναι σημαντικό τόσο για την προστασία περιβάλλοντος όσο και για την κυκλική οικονομία, καθώς ανακτάται έως το 97% των υλικών τα οποία αξιοποιούνται ως δευτερογενή ύλη για παραγωγή νέων προϊόντων.

Περισσότερα

Σκέψου πριν τις απορρίψεις…

Οι παλιές συσκευές και οι καμένοι λαμπτήρες έχουν ψυχή. Γιατί να μην τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία; Το 2017 ο πλανήτης παρήγαγε 44,7 εκατ. μετρικούς

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης!

18 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης!   Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας, το Σάββατο 18 Μαρτίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, κάλεσε