Φεβρουάριος 2022: Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. απέσπασε χρυσό βραβείο στα Circular Economy Awards 2022

Για τις Πρότυπες Υποδομές Προετοιμασίας για Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλίσμου (Electrical & Electronic Equipment Recycling) βραβεύτηκε με Gold βραβείο, η Ανακύκλωση Συσκευών Μονοπρόσωπη Α.Ε. επισφραγίζοντας ενεργά την συμβολή της, στην κυκλική οικονομία.

Το βραβείο για την εταιρεία παρέλαβε ο κ. Χάρης Αγγελακόπουλος, Διευθυντής Επιχειρησιακής Λειτουργίας της Ανακύκλωσης Συσκευών Μον. Α.Ε., αναφέροντας μεταξύ άλλων «Αυτή η βράβευση αφορά τόσο την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. όσο και τους συνεργάτες μας, οι οποίοι χάρην στην τεχνογνωσία και στην κατάρτισή τους ενισχύουν το έργο και τους σκοπούς της εταιρείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΑΗΗΕ καθώς και για την επίτευξη των Εθνικών στόχων, όπως αυτοί έχουν οριστεί από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας».

Η Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε., με πορεία δεκαοκτώ ετών στο χώρο της διαχείρισης ΑΗΗΕ, συμβάλει με τις ενέργειές της στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού μας περιβάλλοντος, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων, εφαρμόζοντας νέες πρακτικές που ακολουθούν τις επιταγές της εποχής για πρόληψη παραγωγής των αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησή τους.

Περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος!

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Την Κυριακή 4 και τη Δευτέρα 5 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ανακυκλώνουμε τις

Πλήθος ενεργειών την άνοιξη!

Δυναμικό παρόν είχε η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. σε ενέργειες σε όλη την Αθήνα, την άνοιξη.  Don’t drop festival- Αγορά Κυψέλης Στις 27 και 28 Απριλίου,