Πρόθεση συνεργασίας με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ

Η αίτηση πρόθεσης συνεργασίας συμπληρώνεται από εταιρείες που επιθυμούν να συμβληθούν με την Ανακλυκλωση Συσκευών ΑΕ και να δραστηριοποιηθούν στη συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ.

 

Η αίτηση πρόθεσης συνεργασίας δεν απευθύνεται σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων εταιρειών που επιθυμούν την παραλαβή ΑΗΗΕ - τοποθέτηση κάδων (εφαρμογή e-weee collection).

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξτε μια ή περισσότερες δραστηριότητες για τις οποίες επιθυμείτε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.

Συλλογή και αποθήκευση ΑΗΗΕ
Συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ
Επεξεργασία ΑΗΗΕ
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ
What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;