Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

12

Οι εταιρείες και γενικά οι χρήστες των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι υποχρεωμένοι να δίνουν τις παλαιές συσκευές στο Σύστημα;

Ναι, βάσει της νομοθεσίας που προβλέπει ότι κάθε κάτοχος αποβλήτων πρέπει να τα παραδίδει σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;