Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

11

‘Εχουμε πληροφορηθεί ότι πηγαίνετε και παίρνετε παλιές συσκευές από τις εταιρείες. Γιατί δεν έρχεστε να τις πάρετε και από τα σπίτια;

Βάσει νομοθεσίας, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραλαμβάνει μη-οικιακές συσκευές από εταιρείες στο σημείο που υποδεικνύει ο χρήστης.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;