Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

09

Εφόσον η εταιρεία σας αγοράζει ΑΗΗΕ από εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμάτων, γιατί να μην πληρώσει κι εμένα;

Η εταιρεία συνεργάζεται με εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμάτων, βάσει συμβάσεων και ειδικών όρων. Ο έμπορος παλαιών μεταλλικών απορριμμάτων είναι ο αποδέκτης όλων των συσκευών που του παραδίδει ο γυρολόγος. Η αμοιβή του Συστήματος προς τον έμπορο συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά την αμοιβή του γυρολόγου για το κόστος της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;