Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

05

Ποιoς πληρώνει την ανακύκλωση συσκευών;

Με βάση το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχουν την ευθύνη για την απόδοση του ποσού μελλοντικής διαχείρισης των προϊόντων που διαθέτουν στην ελληνική αγορά, όταν αυτά καταστούν απόβλητα. Το ποσό αυτό δίνεται από τις επιχειρήσεις προκαταβολικά και συγκεντρωτικά, βάσει μηνιαίων πωλήσεων. Το κόστος ανακύκλωσης ανά συσκευή αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσό στην τιμή του προϊόντος. καθώς ο τελικός χρήστης της συσκευής και ρυπαίνων είναι ο καταναλωτής.

 

Οι επιχειρήσεις, μετέχοντας στην Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, μεταφέρουν το έργο της ανακύκλωσης σε αυτή. Το κέρδος χρήσης της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ δε διανέμεται, αλλά μετασχηματίζεται σε αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη πιθανών ζημιών επόμενων χρήσεων, ώστε το σύστημα να είναι σε θέση να συνεχίσει να ανακυκλώνει ΑΗΗΕ.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;