Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

04

Τι είδους εταιρεία είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ;

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε είναι Συλλογικό Σύστημα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, μη επιδίωξης κερδών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;