Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

06

Η εταιρεία υποχρεούται να παραλαμβάνει τα ΑΗΗΕ από το σπίτι;

Ο καταναλωτής υποχρεούται βάσει της νομοθεσίας να τα παραδίδει στα σημεία συλλογής, δηλαδή: στα  δημοτικά σημεία συλλογής όπου έχουν τοποθετηθεί containers (για μεγάλες συσκευές προηγείται συνεννόηση με την Υπηρεσία Ογκωδών του κάθε Δήμου για την αποκομιδή των αποβλήτων από το πεζοδρόμιο), στους λιανοπωλητές (1 προς 1), σε ειδικούς κάδους για μικροσυσκευές τοποθετημένους σε φυλασσόμενα δημοτικά σημεία συλλογής και σε συμβεβλημμένα με το σύστημα super markets και σε άλλα σημεία συλλογής που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους Δήμους.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;