Σεπτέμβριος 2016: Έργο Life ReWeee - 2ο Φόρουμ Διαβούλευσης

Σεπτέμβριος 2016: Έργο Life ReWeee - 2ο Φόρουμ Διαβούλευσης - Κεντρική Εικόνα

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 το 2ο Φόρουμ Διαβούλευσης, στο πλαίσιο του έργου Life ReWeee, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής του Δήμου Νέας Προποντίδας. Το Φόρουμ συνδιοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την Ημερίδα «Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μείωση των εκπομπών CO2 και τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία» σε συνεργασία με το δίκτυο πόλεων «EΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και το Δήμο Νέας Προποντίδας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 58 φορείς και οργανισμοί από την Ελλάδα και το Εξωτερικό που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την διαχείριση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.reweee.gr

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle