Ανάδειξη Αναδόχου για την ανάληψη των υπηρεσιών διαχείρισης ΑΗΗΕ απόβλητων δοχείων τόνερ & μελανιών

Ανακοινώθηκε από την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» ο Ανάδοχος για την ανάληψη των υπηρεσιών διαχείρισης ΑΗΗΕ απόβλητων δοχείων τόνερ & μελανιών. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ατομική επιχείρηση «Ζαρμακούπης Θεόδωρος» από τη διαγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε η «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.».

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle