Ανάδειξη Αναδόχου για τη λειτουργία των ΚΔΤ σε Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονία

Ανάδειξη Αναδόχου για τη λειτουργία των ΚΔΤ σε Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονία - Κεντρική Εικόνα

 

Ανακοινώθηκαν από την «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.» οι Ανάδοχοι για τη λειτουργία των δύο Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) σε Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Ανάδοχοι αναδείχθηκαν από διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξήγαγε η «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.».

Περιφέρεια Αττικής:

Ανάδοχος για τη λειτουργία του ΚΔΤ της Περιφέρειας Αττικής αναδείχθηκε η εταιρεία «ΒΙΑΝΑΤΤ», η οποία θα παρέχει και τις απαιτούμενες κτηριακές υποδομές στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

Ανάδοχος για τη λειτουργία του ΚΔΤ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχθηκε η κοινοπραξία των εταιρειών «ΧΕΡΜΕΣ ΙΚΕ» και «TELLI ENTERPRISES Ltd», η οποία θα λειτουργήσει στις κτηριακές υποδομές που παρέχει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, όπως αυτός αναδείχθηκε από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που διεξήγαγε το Πράσινο Ταμείο.

 

 

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle