Αύγουστος 2018: Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αύγουστος 2018: Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Κεντρική Εικόνα

Προκηρύχθηκε από την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» στις 8/8/2018 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ)
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Η χρονική διάρκεια υποβολής των φακέλων ορίζεται από την 8 η Αυγούστου 2018 έως την 28 η Σεπτεμβρίου 2018 στις
12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.».
 
Βρείτε αναρτημένη  εδώ  την Πρόσκληση και  εδώ  το Πληροφοριακό Τεύχος του διαγωνισμού, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του έργου  LIFE RE-WEEE

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ.
Αγγελακόπουλο, στα τηλέφωνα 210-5319762-5, ώρες 09.00 – 17.00 ή στο email: hagelakopoulos@electrocycle.gr

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle