Ιούλιος 2018: Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου για την ανάληψη των υπηρεσιών διαχείρισης ΑΗΗΕ απόβλητων δοχείων τόνερ & μελανιών

Προκηρύχθηκε από την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» στις 26/7/2018 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάληψη των υπηρεσιών διαχείρισης ΑΗΗΕ απόβλητων δοχείων τόνερ & μελανιών (υποκατηγορία 3γ) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΑΗΗΕ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των φακέλων ορίζεται από την 26η Ιουλίου 2018 έως την 14η Σεπτεμβρίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.».

Βρείτε αναρτημένη εδώ την Πρόσκληση και εδώ  το Πληροφοριακό Τεύχος του Διαγωνισμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο, στα τηλέφωνα 210-5319762-5, ώρες 09.00 – 17.00 ή στο email: hagelakopoulos@electrocycle.gr

 

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle