Φεβρουάριος 2018: Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και κτηριακής υποδομής για τη λειτουργία κέντρου διαλογής και ταξινόμησης στην Περιφέρεια Αττικής

Φεβρουάριος 2018: Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και κτηριακής υποδομής για τη λειτουργία κέντρου διαλογής και ταξινόμησης στην Περιφέρεια Αττικής - Κεντρική Εικόνα

Προκηρύχθηκε από την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» στις 14/2/2018 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου και κτηριακής υποδομής (γήπεδο και κτήριο) για τη λειτουργία Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Περιφέρεια Αττικής.

 

Η χρονική διάρκεια υποβολής των φακέλων ορίζεται από τη 14η Φεβρουαρίου 2018 έως την 9η Μαρτίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.».

 

Βρείτε αναρτημένη εδώ την Πρόσκληση και εδώ το Πληροφοριακό Τεύχος του διαγωνισμού, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του έργου LIFE RE-WEEE

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο, στα τηλέφωνα 210-5319762-5, ώρες 09.00 – 17.00 ή στο email: hagelakopoulos@electrocycle.gr

 

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle