Φεβρουάριος 2017: Life ReWeee- Διαδικασία ανάδειξης Δήμων για τη λειτουργία των ΚΔΤ ΑΗΗΕ σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Φεβρουάριος 2017: Life ReWeee- Διαδικασία ανάδειξης Δήμων για τη λειτουργία των ΚΔΤ ΑΗΗΕ σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία - Κεντρική Εικόνα

Προκηρύχθηκε από το Πράσινο Ταμείο στις 20/2/2017 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των δύο Δήμων, στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE RE-WEEE.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 10η Απριλίου 2017.

 

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/253-life-re-weee-life-14-env-gr-000858 η οποία αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερομένους. Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους κ. Γ. Ξύδη και κ. Α. Σωτηρόπουλο στο τηλέφωνο 2105241903 (εσωτ. 119, 130) και στα email: Gxydis@prasinotameio.gr  και Asotiropoulos@prasinotameio.gr

 

Η πρόσκληση έχει δημοσιευτεί στον ιστοχώρο του Πρασίνου Ταμείου (www.prasinotameio.gr ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr ).

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle