Νοέμβριος 2016: Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Νοέμβριος 2016: Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - Κεντρική Εικόνα

Ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιεί η Ανακύκλωση Συσκευών, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και της πρώτης λυκείου σε σχολεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα περιβαλλοντικά οφέλη, τους τρόπους ανακύκλωσης και τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και η παρακίνηση των ίδιων, των γονέων και των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σωστά και ενεργά στην ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Περιλαμβάνει παρουσίαση οπτικού υλικού ανάλογο με την ηλικία των μαθητών, κατά τη διάρκεια της οποίας  οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά απαντώντας σε ερωτήσεις, εκφράζοντας απορίες και καταθέτοντας τις απόψεις τους. 

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle