Εταιρεία

H Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε εγκρίθηκε ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τον Ιούνιο του 2004. Η αποστολή της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, καθώς και στην αρχή της ευθύνης του παραγωγού για επανόρθωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος Οι δραστηριότητες τις εταιρείας αποσκοπούν  στην απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών που περιέχουν τα ΑΗΗΕ και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών τους ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Ποιοι είμαστε

Υπάρχουμε με μοναδικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Ποιοι είμαστε

Οι στόχοι μας

Εργαζόμαστε καθημερινά για να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης.

Οι Στόχοι μας

Οι δραστηριότητές μας

Οι πολίτες και οι συνεργάτες μας αποτελούν αναπόσπαστους κρίκους στην αλυσίδα της ανακύκλωσης.

Οι δραστηριότητές μας

Πιστοποιήσεις

Διαθέτουμε οργάνωση και τεχνογνωσία.

Πιστοποιήσεις

Τα νέα μας

Κάθε μέρα πετυχαίνουμε κάτι καινούριο που μας κάνει περήφανους.

Τα νέα μας

Υλικό επικοινωνίας μας

Χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μαζί σας.

Υλικό επικοινωνίας μας
What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle