ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Για την ανακύκλωση μικροσυσκευών δεν απαιτείται αγορά από το κατάστημα. Εναποθέστε τη μικροσυσκευή σας στον κάδο ανακύκλωσης που διαθέτει το κατάστημα.

Map 
United States
37° 43' 34.8636" N, 26° 54' 35.5464" E
US
Address 
Ιερομονάχου Ιεροθέου, Μυτιληνιοί Σάμου 831 01, Ελλάδα
Phone 
2273051100
What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle