Ενέργειες επικοινωνίας

Τα οφέλη από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, όπως η μείωση της μόλυνσης και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, είναι σπουδαία για το κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, δε σχετίζονται άμεσα με την καθημερινή ρουτίνα των ανθρώπων και δε γίνονται από όλους αντιληπτά στον ίδιο βαθμό.  Αποτέλεσμα είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση να διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

 

Με τη βοήθεια της έρευνας και στατιστικών εργαλείων, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ μελετά τις διαφορές στις αντιλήψεις και τις στάσεις των πολιτών γύρω από το περιβάλλον και την ανακύκλωση και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.  Η κατανόηση του αξιακού πλαισίου των πολιτών σε σχέση με το περιβάλλον, του βαθμού ενημέρωσής τους και των προβληματισμών τους αποσκοπεί στη δημιουργία δημιουργικών και διαδραστικών τρόπων επικοινωνίας, ώστε να παρακινηθούν να αναλάβουν ατομική ευθύνη και να εντάξουν την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών τους στην καθημερινότητά τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκλη­ρωμένα προγράμματα επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν καμπάνιες στα ΜΜΕ, τοπικές προωθητικές ενέργειες, καθώς και ενέργειες δημοσιότητας. Καθώς οι νέοι έχουν μεγαλύτερες ανησυχίες για το περιβάλλον και βλέπουν την ανακύκλωση ως προσωπική τους υπόθεση, τόπος συνάντησής μαζί τους είναι το internet και τα social media, τα οποία μέρα με τη μέρα αξιοποιούνται από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ σε μεγαλύτερο βαθμό.

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle