Ιούνιος 2017: Συμμετοχή χιλιάδων μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

Ιούνιος 2017: Συμμετοχή χιλιάδων μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ - Κεντρική Εικόνα

Ολοκληρώθηκε για τη σχολική χρονιά 2016-2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ανακύκλωση Συσκευών, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 544 παρουσιάσεις, στις οποίες συμμετείχαν 16.000 μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και της πρώτης λυκείου σε σχολεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και του Βόλου.  Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα περιβαλλοντικά οφέλη, τους τρόπους ανακύκλωσης και τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και η παρακίνηση των ίδιων, των γονέων και των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σωστά και ενεργά στην ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση οπτικού υλικού ανάλογου με την ηλικία των μαθητών, κατά τη διάρκεια της οποίας  οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά απαντώντας σε ερωτήσεις, εκφράζοντας απορίες και καταθέτοντας τις απόψεις τους. Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά.

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle