Οκτώβριος 2016: Ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος Life Infocycle

Οκτώβριος 2016: Ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος Life Infocycle - Κεντρική Εικόνα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life Infocycle για την ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Στο πλαίσιο του «After Life Communication Plan» του προγράμματος, θα ακολουθήσουν δράσεις που απευθύνονται προς τα μέλη του WEEE Forum και τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση ΑΗΗΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη.

 

Συνοπτική αναφορά με τα αποτελέσματα του έργου (Layman’s Report)  

What

How

do I recycle my appliances

How

How

do I recycle my lamps

Where

Where

can I recycle