Ο κύκλος ζωής των ηλεκτρικών συσκευών

Η ανακύκλωση αποτελεί βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, ο κύκλος ζωής των προϊόντων μπορεί να επιμηκυνθεί, επισκευάζοντας τις συσκευές, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν. 

 

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;