Η συμβολή των συνεργατών της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ στην πραγματοποίηση της ανακύκλωσης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων είναι καθοριστική. Η εταιρεία συνεργάζεται με ένα δυναμικό δίκτυο αλυσίδων λιανικής και ανεξαρτήτων καταστημάτων, στα οποία έχουν τοποθετηθεί χωρίς χρέωση μέσα συλλογής, όπως κάδοι μικροσυσκευών, ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση λαμπτήρων και container για την προσωρινή αποθήκευση μεγάλων συσκευών. Επίσης, με την εταιρεία έχει συμβληθεί η πλειοψηφία των δήμων, σε χώρους των οποίων έχουν τοποθετηθεί  όλα τα κατάλληλα μέσα συλλογής. 

 

Σήμερα το δίκτυο συλλογής της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  καλύπτει περισσότερο από το 90% του πληθυσμού της χώρας και εξυπηρετεί όλες τις αστικές και ημιαστικές περιοχές της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων νησιών. Σημαντικό μέρος της συλλογής ΑΗΗΕ προέρχεται από εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμάτων, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση με το σύστημα.

 

Με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ συνεργάζονται επίσης πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί. Οι συσκευές που συγκεντρώνονται προέρχονται από την απόσυρση πάγιου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επαγγελματικών μηχανημάτων, καθώς και οικιακών συσκευών υπαλλήλων. Το δίκτυο της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ περιλαμβάνει σήμερα συνολικά περισσότερα από 13,000 σημεία συλλογής.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;