Διαδικασία ένταξης στο μητρώο παραγωγών

Βήμα 1ο: Προσχώρηση στο Σύστημά μας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Σύστημά μας είναι:

 

 

Αποστολή στα γραφεία μας και αφού υπογραφούν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο θα σας επιστραφεί το ένα αντίτυπο της σύμβασης. 

 

Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Σύμβαση Προσχώρησης εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

 

 

Βήμα 2ο: Αίτηση χορήγησης ΑΜΠ στον ΕΟΑΝ (μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΠΑ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών παρακαλώ πατήστε εδώ.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;