Διαδικασία ένταξης στο μητρώο παραγωγών

Βήμα 1ο: Προσχώρηση στο Σύστημά μας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Σύστημά μας είναι:

 

Αποστολή στα γραφεία μας και αφού υπογραφούν από τον Διευθ. Σύμβουλο θα σας επιστραφεί το ένα αντίτυπο της σύμβασης. 

*   Σε περίπτωση που ο υπόχρεος παραγωγός διαθέτει στην ελληνική αγορά προϊόντα ΗΗΕ αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, η υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης για αυτά τα προϊόντα άρχεται από 3/2/2006. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και το έγγραφο «Δήλωση – Βεβαίωση Υπόχρεου παραγωγού επαγγελματικών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών».

 

Εάν η εταιρεία σας δραστηριοποιείται ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Σύμβαση Προσχώρησης εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

 

 

Βήμα 2ο: Αίτηση χορήγησης ΑΜΠ στον ΕΟΑΝ (μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΠΑ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών παρακαλώ πατήστε εδώ.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;