Συμβεβλημένοι Παραγωγοί

Μέχρι σήμερα έχουν τιμήσει το συλλογικό μας σύστημα με τη συνεργασία τους 3.373 εταιρείες / παραγωγοί ΗΗΕ (Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Η συνεισφορά τους στην ουσιαστική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ στη χώρα μας είναι ανεκτίμητη.

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η πρόοδος του αριθμού των προσχωρήσεων στην «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» από την ημερομηνία έναρξης του συστήματος.

 

 

Για να δείτε τη λίστα των εταιριών αυτών παρακαλείστε να κάνετε κλικ εδώ.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;