Πώς ανακυκλώνω τις λάμπες μου

Οι λάμπες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Οι ειδικοί κάδοι είναι τοποθετημένοι στα ακόλουθα επιλεγμένα σημεία: 

  • σημεία συλλογής συμβεβλημένων δήμων
  • καταστήματα πώλησης λαμπτήρων
  • καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
  • super market

Είναι σημαντικό να τοποθετείτε τις λάμπες στους ειδικούς κάδους με προσοχή για να μη σπάσουν και χωρίς τη συσκευασία τους. Ειδικά, οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται ξεχωριστά στο πίσω μέρος του ειδικού κάδου.

 

 

Πώς αναγνωρίζω τις λάμπες που ανακυκλώνω

 

Είναι εύκολο να αναγνωρίσετε τις λάμπες που ανακυκλώνονται, η συσκευασία τους έχει το σήμα του διαγραμμένου κάδου.

Ανακυκλώνονται όλοι οι λαμπτήρες οικονομίας, φθορισμού, καθώς και οι λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης,  ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης και οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Δε συλλέγονται λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου.

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι εγκεκριμένος φορέας ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα. Στο Σύστημα είναι εγγεγραμμένες οι μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής λαμπτήρων παγκοσμίως, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% του όγκου λαμπτήρων που διακινείται στην ελληνική αγορά. Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των λαμπτήρων γίνονται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, η εισαγωγή των ανακτημένων υλικών τους σε ένα νέο κύκλο παραγωγής.​

Δείτε πώς ανακυκλώνονται οι ηλεκτρικές συσκευές.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;