ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΗΗΕ 2005 & 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2005-2014 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ 23615/651/Ε.103
ΚΑΤ. 1 97% 82,4% 81% 87,4% 88,1% 90,2% 90,23% 86,5% 84,3% 87% 80% 75%
ΚΑΤ. 2 92,4% 81,7% 81,3% 83,1% 81,7% 81,4% 79,34% 86,8% 87,8% 84% 70% 50%
ΚΑΤ. 3 88,6% 95,2% 93,8% 92,4% 94,7% 95,5% 95,95% 96,8% 96,7% 95% 75% 65%
ΚΑΤ. 4 89,2% 82,1% 82,2% 84,9% 87,1% 87,9% 91,81% 93,7% 94% 89% 75% 65%
ΚΑΤ. 5* 91,1% 88,6% 84,5% 96,4% 94,9% 95,7% 96,11% 97% 96,9% 95% 70% 50%
ΚΑΤ. 6 97,8% 99,2% 96,3% 96% 93,7% 96,4% 95,58% 97,3% 96,9% 97% 70% 50%
ΚΑΤ. 7 94,2% 53,5% 43,2% 61% 63,1% 59,9% 85,04% 74,8% 74,5% 65% 70% 50%
ΚΑΤ. 8 86,7% 91,7% 87,6% 93,2% 93,9% 90,4% 94,91% 92% 94,3% 92% 70% 50%
ΚΑΤ. 9   97,7% 92,3% 86,4% 91,8% 92,8% 99,32% 99,2% 96,1% 97% 70% 50%
ΚΑΤ. 10 99% 98,3% 92,8% 92,8% 90,8% 94,7% 95,81% 91,8% 94,4% 95% 80% 75%

 

* Το κατώτερο όριο συντελεστή ανακύκλωσης για τους λαμπτήρες (ΚΑΤ. 5Β) ανέρχεται σε 80% βάσει ΚΥΑ 23615/651/Ε.103

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2005 - 2014
Aξιοποιήσιμα υλικά 87,82%
Μη αξιοποιήσιμα υλικά 12,18%
Yλικά προς επαναχρησιμοποίηση 0%
Yλικά προς ανάκτηση ενέργειας 0%

 

 

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;