Απόσυρση από την επιχείρηση

Για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που επιθυμούν να αποσύρουν τον πάγιο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους, η διαδικασία απαιτεί τη χρήση της εφαρμογής e-weee collection. Μετά την παραλαβή του εξοπλισμού, αποστέλλεται σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικά για λογιστικούς λόγους (διαγραφή παγίων ή αποθεμάτων). Η ανακύκλωσή του είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ορθή διαχείρισή του με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επιπλέον, πολλές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να ανακυκλώσουν στο χώρο εργασίας τους τις άχρηστες μικροσυσκευές τους, τοποθετώντας με τη συνεργασία της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, ειδικούς κάδους στις εγκαταστάσεις τους.

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ για το ποιες συσκευές ανακυκλώνονται.

Όσον αφορά στους λαμπτήρες, η συλλογή των αποβλήτων τους μπορεί να γίνει από επαγγελματικούς χρήστες (Β2Β), όπως:

  • τους εγγεγραμμένους στο συλλογικό σύστημα παραγωγούς λαμπτήρων
  • τις εργοληπτικές εταιρείες ιδιωτικών και δημοσίων έργων, που ασχολούνται με ανακαινίσεις κτηρίων και αντικατάσταση φωτιστικών ειδών γενικότερα
  • τους μεγάλους τελικούς χρήστες του ιδιωτικού, δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ για τα είδη των λαμπτήρων που μπορείτε να ανακυκλώσετε.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;