Οι δραστηριότητές μας

Οι πολίτες και οι συνεργάτες μας αποτελούν αναπόσπαστους κρίκους στην αλυσίδα της ανακύκλωσης.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει δημιουργήσει και αναπτύσσει τις απαιτούμενες υποδομές και συνεργασίες για τη συλλογή και επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών εντός του θεσμικού δικτύου συνεργατών του συστήματος. Επίσης, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει εκπαιδευτική δράση, με σκοπό την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη και την ευαισθητοποίησή του, με σκοπό τη διάδοση της πρακτικής της ανακύκλωσης.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;