Συμμετοχή του τμήματος Παραγωγών της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., στο συνέδριο της EucoLight

Συμμετοχή του τμήματος Παραγωγών της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., στο συνέδριο της EucoLight - Κεντρική Εικόνα

Στελέχη της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.  βρέθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της EucoLight, στο Λούβεν, τον Μάιο. Τα θέματα που συζητήθηκαν στο διήμερο συνέδριο αφορούσαν μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο για τα Η.Η.Ε. και τα Α.Η.Η.Ε., τις εξελίξεις στον τομέα της ανακύκλωσης λαμπτήρων, τη συμμόρφωση με τα συστήματα EPR και τις διαδικτυακές πωλήσεις.

Η ενεργή συμμετοχή των στελεχών μας, με την ανάλυση των τακτικών που ακολουθεί η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της EucoLight, έδωσε την ευκαιρία για εποικοδομητική ανταλλαγή τρόπων δράσεων μεταξύ των συνέδρων με κοινό παρονομαστή για όλους την συνεχή δέσμευση σε projects και επιδιώξεις μπορούν να επιφέρουν πρόοδο.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;