Απρίλιος 2021: Προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα καταστήματα ηλεκτρονικών αγορών

Απρίλιος 2021: Προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα καταστήματα ηλεκτρονικών αγορών - Κεντρική Εικόνα

Στο πλαίσιο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο ψηφιακό χώρο, διενεργείται διαβούλευση και για το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων ηλεκτρονικών αγορών, με σκοπό την προστασία των χρηστών και των σύννομων παραγωγών.

 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, προβλέπεται η δημιουργία υπηρεσιών, οι οποίες θα δέχονται καταγγελίες από χρήστες και παραγωγούς για καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου μη συμβεβλημένα με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ. Στη συνέχεια, οι εποπτεύουσες αρχές θα εντοπίζουν τους ιδιοκτήτες των σχετικών ιστοσελίδων, θα τους ενημερώνουν για την υποχρέωση ένταξής τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα διακόπτουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Τέλος οι εμπλεκόμενοι παραγωγικοί φορείς προωθούν πρόταση και για τα market places. Σύμφωνα με αυτή, προϋπόθεση για τη συνεργασία με καταστήματα ηλεκτρονικών αγορών θα είναι είτε η βεβαίωση εγγραφής των καταστημάτων σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ είτε η ανάληψη της οικονομικής υποχρέωσης από τα ίδια τα marketplaces.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;