Μάρτιος 2019: Λειτουργία του 1ου Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Αττική

Μάρτιος 2019: Λειτουργία του 1ου Κέντρου Διαλογής και Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην Αττική - Κεντρική Εικόνα

Λειτούργησε το 1ο Κέντρο Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στον Ασπρόπυργο Αττικής (εγκαταστάσεις ΒΙΑΝΑΤΤ - ΚΔΤ).

 

Η Ομάδα του έργου LIFE RE-WEEE επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της 4ης επίσκεψης της Monitoring Team, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους του ΚΔΤ και επίδειξη των εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός της μονάδας.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.reweee.gr

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;