Δεκέμβριος 2019: Διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου για την ανάληψη των υπηρεσιών διαχείρισης λαμπτήρων (ΑΗΗΕ κατηγορίας 3)

Προκηρύχθηκε από την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» στις 13/12/2019 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάληψη των υπηρεσιών διαχείρισης απόβλητων λαμπτήρων (κατηγορία 3) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΑΗΗΕ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των φακέλων ορίζεται από την 13η Δεκεμβρίου 2019 έως την 31η Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.».

Βρείτε αναρτημένη εδώ την Πρόσκληση και εδώ τα σχετικά Παραρτήματα.

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση email: diagonismos.lamptiron@electrocycle.gr

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;