Συλλογή δοχείων μελανιών & τόνερ

Στο πλαίσιο της προώθησης & ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας, η Ανακύκλωση Συσκευών διευρύνει το μεγάλο δίκτυο συλλογής της, με την προσθήκη ειδικών κάδων για τη συλλογή αποβλήτων δοχείων μελανιών & τόνερ. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι 200 ειδικοί κάδοι σε εταιρείες & οργανισμούς (τράπεζες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, νοσοκομεία κλπ.) ενώ στόχος της εταιρείας είναι διατεθούν αντίστοιχοι κάδοι και σε καταστήματα. Απώτερος στόχος είναι τα σημεία συλλογής αποβλήτων δοχείων μελανιών & τόνερ να φτάσουν τον αριθμό των σημείων συλλογής λαμπτήρων, δηλαδή τα 4.000 σημεία. Σκοπός της συλλογής των αποβλήτων δοχείων μελανιών & τόνερ είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των δοχείων ή εφόσον αυτή δεν είναι αυτό δυνατή, η επεξεργασία και αποθήκευση παραγόμενων αποβλήτων/υλικών.

 

Τις εργασίες αυτές έχει αναλάβει η εταιρεία «Ανακύκλωση Εκτυπωτικών Συστημάτων» στη Μάνδρα Αττικής, που επιλέχθηκε μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία ως ανάδοχος για την ανάληψη του έργου διαχείρισης των συγκεκριμένων ΑΗΗΕ.

 

Αναλυτικά οι εργασίες της μονάδας είναι:

  • Διαλογή/ταξινόμηση δοχείων μελανιών και δοχείων τόνερ
  • Έλεγχος για δυνατότητα υποβολής σε εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
  • Αποθήκευση ΑΗΗΕ δοχείων μελανιών & τόνερ
  • Απορρύπανση (αφαίρεση σκόνης γραφίτη / υγρής μελάνης)
  • Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

 

Εφόσον δεν είναι δυνατή η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση:

  • Επεξεργασία (αποσυναρμολόγηση και διαχωρισμός υλικών)
  • Αποθήκευση παραγόμενων αποβλήτων/υλικών
  • Τελική Διάθεση παραγόμενων αποβλήτων υλικών

 

Ήδη στη μονάδα καταλήγουν τα δοχεία που συλλέγονται μέσα από το δίκτυο συλλογής της Ανακύκλωση Συσκευών καθώς και όσα παράγονται μέσω των διαδικασιών απορρύπανσης στις συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας. Η συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 και έως σήμερα έχει διαχειριστεί περίπου 110 tn αποβλήτων.

What

ΤΙ

μπορώ να ανακυκλώσω;

How

ΠΩΣ

μπορώ να ανακυκλώσω;

Where

ΠΟΥ

μπορώ να ανακυκλώσω;